Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Tên: Nguyễn Tùng

Năm sinh: 1991
Sinh sống và làm việc tại TP.HCM
Mong muốn lập trang web chỉ muôn tìm hiểu chút ít kiến thức về các loại cây cảnh cũng như cây thuốc giúp ích cho cơ thể con người….