Home / Tag Archives: Cây thuốc nam

Tag Archives: Cây thuốc nam

Kê huyết đằng (Milletia reticulata Benth) còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Kê huyết đằng (Milletia reticulata Benth) còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây bồ đề là cây gì? Thiên hoa phấn còn …

Read More »

Tục đoạn (Dipsacaceae) là cây gì? có tác dụng gì? dùng để làm gì?

Nhiều người thắc mắc Tục đoạn (Dipsacaceae) là cây gì? có tác dụng gì? dùng để làm gì? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bạch linh còn gọi là gì? Hậu phác là cây gì? Sơn dược còn gọi …

Read More »

Cây bồ đề (Ficus religiosa) là cây gì? có tác dụng gì? có ý nghĩa gì?

Nhiều người thắc mắc Cây bồ đề (Ficus religiosa) là cây gì? có tác dụng gì? có ý nghĩa gì? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thiên hoa phấn còn gọi là gì? Cây tỳ bà diệp là …

Read More »