Home / Thuốc vần C (page 5)

Thuốc vần C

Cây cỏ voi là cây gì? có tác dụng gì? trồng mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Cây cỏ voi là cây gì? có tác dụng gì? trồng mọc ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này.Bài viết liên quan: Cao quy bản còn gọi là gì? Địa long còn gọi là gì? Cát cánh …

Read More »

Cây hương phụ là cây gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Cây hương phụ là cây gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu? bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây hồ lô ba còn gọi là gì? Dây thìa canh là cây gì? …

Read More »

Cao quy bản còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng làm gì?

Nhiều người thắc mắc Cao quy bản còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng làm gì? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Địa long còn gọi là gì? Cát cánh còn gọi là gì? Cây sòi …

Read More »

Cây sòi là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Cây sòi là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Ngũ linh chi còn gọi là gì? Lệ chi hạch còn gọi là gì? Cây …

Read More »

Cây rau cỏ bợ còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Cây rau cỏ bợ còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây ké đầu ngựa còn gọi là cây gì? Cây sâm đại …

Read More »

Áp chích thảo còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng làm gì?

Nhiều người thắc mắc Áp chích thảo còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng làm gì? bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây xà sàng tử là cây gì? Rễ cỏ tranh còn gọi là cây …

Read More »

Câu kỳ tử là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Câu kỳ tử là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu? bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây bưởi bung là cây gì? Cây bìm bìm là cây gì? Cây cối …

Read More »