Home / Thuốc vần K

Thuốc vần K

Kê huyết đằng (Milletia reticulata Benth) còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Kê huyết đằng (Milletia reticulata Benth) còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây bồ đề là cây gì? Thiên hoa phấn còn …

Read More »

Khiếm thực còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Khiếm thực còn gọi là gì? có tác dụng gì? sống mọc ở đâu? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này.Bài viết liên quan: Cây cam thảo dây là cây gì? Hùng hoàng còn gọi là gì? Thương truật …

Read More »

Kim phượng còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng để làm gì?

Nhiều người thắc mắc Kim phượng còn gọi là gì? có tác dụng gì? dùng để làm gì? Bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Ngó sen là bộ phận nào? Phù tiểu mạch còn gọi là gì? Cây …

Read More »

Hạt kê là hạt gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Hạt kê là hạt gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu? bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây rau dừa nước là cây gì? Hạt muồng còn gọi là gì? Hạt đậu …

Read More »

Câu kỳ tử là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu?

Nhiều người thắc mắc Câu kỳ tử là cây gì? có tác dụng gì? trồng sống ở đâu? bài viết hôm nay cây có tác dụng gì sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Cây bưởi bung là cây gì? Cây bìm bìm là cây gì? Cây cối …

Read More »